Zastosowanie złączy gumowych

Przygotowując konstrukcję różnych maszyn i urządzeń, projektanci muszą wykorzystywać rozmaite rodzaje połączeń między poszczególnymi częściami oraz podzespołami z uwagi na odmienne wymagania dotyczące funkcjonalności, jak również wytrzymałości konkretnych komponentów. Choć do popularnych i używanych najczęściej należą połączenia sztywne np. wszelkiego typu spawy lub zgrzewy albo wykonane z zastosowaniem elementów złącznych jak śruby czy nity, to równie potrzebne okazują się połączenia elastyczne, które sprawdzą się we wszystkich miejscach, gdzie mogą pojawiać się różnego rodzaju obciążenia dynamiczne. Znakomitym przykładem mogą tu by złącza gumowe. Przekonajmy się, jaką funkcję spełniają i zobaczmy, gdzie się z nich korzysta.

Czym są złącza gumowe?

Złącza gumowe to elementy, które są wykonywane z elastomeru albo kompozytu będącego połączeniem elastomeru i metalu np. składające się z gumowego łącznika, w którym osadzono nagwintowany pręt. Stosowanie gumy pozwala na wykorzystanie jej właściwości – zdolności do znacznych odkształceń bez ryzyka trwałego uszkodzenia struktury lub zerwania elementu, wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne, a także dużej sprężystości czy skutecznego tłumienia wibracji za sprawą rozpraszania energii kinetycznej i zamiany jej w ciepło przy jednoczesnej dobrej izolacyjności termicznej. Zaletą elastomerów jest także możliwość doboru jej elastyczności w zależności od potrzeb związanych z konkretną aplikacją, jak również łatwe łączenie z innymi materiałami, w tym metalem.

Jaką funkcję pełnią złącza gumowe i gdzie się ich używa?

Ze złączy gumowych korzysta się w miejscach, gdzie zastosowanie połączenia sztywnego byłoby niecelowe z uwagi na ryzyko przenoszenia się drgań i wibracji, nagrzewanie się jednego z elementów, a także jego możliwą zmianę pozycji, np. wskutek rozszerzalności cieplnej lub specyfiki działania urządzenia, choćby wynikającej z powtarzających się silnych udarów. Złącza gumowe są niezastąpione w przypadku wysokiej wilgotności, kontaktu z niektórymi chemikaliami czy narażenia na wahania temperatur. Złącza gumowe są powszechnie używane do amortyzowania wstrząsów oraz pochłaniania energii udarów. Będą przydatne do separowania elementów silnie się rozgrzewających lub wychładzających, a także tam, gdzie konieczne jest użycie materiałów podatnych np. w niektórych sprzęgłach.

 

 

złącze gumowe