Charakterystyka złączy gumowych

Konstrukcja większości układów mechanicznych zakłada występowanie w nich drgań i wibracji spowodowanych przez niedoskonałe wyważenie mas wirujących w postaci elementów obrotowych, a także wstrząsów związanych z przemieszczaniem się mas lub działaniem czynników zewnętrznych powodujących różnice obciążeń poszczególnych części. Sposobem na wyeliminowanie problemów tego rodzaju jest stosowanie różnych rodzajów złącz gumowych do maszyn. Są one niezbędne dla ograniczenia zużycia poszczególnych podzespołów, zminimalizowania skutków powstających przemieszczeń czy zapobiegania nadmiernych obciążeń konstrukcji. Przekonajmy się, dlaczego tak dobrze spełniają one swoją funkcję i sprawdźmy, jaką mogą mieć budowę.

Dlaczego guma nadaje się na złącza?

Korzystanie z gumy naturalnej lub syntetycznej, a także rozmaitych elastomerów z tworzyw sztucznych pozwala na zniwelowanie efektów powstających w układach mechanicznych drgań i wibracji. Jest to możliwe dzięki właściwościom tych materiałów, związanych z ich dużą elastycznością, a więc zdolnością do zmiany kształtu w wyniku działania siły zewnętrznej oraz powrotu do swej geometrii spoczynkowej po zaprzestaniu oddziaływania, o ile nie naruszyło to struktury elementu. Pojawiające się drgania mogą zatem być zamieniane na szybki ruch cząsteczek tworzących elastomer, co prowadzi do wytracenia znacznej części energii i zamiany jej na rozpraszane w obrębie całej objętości ciepło. Ważną cechą substancji wykorzystywanych w tym celu jest też spora wytrzymałość na oddziaływania mechaniczne polegająca na zachowywaniu spójności wewnętrznej pod obciążeniem.

Jak wyglądają złącza gumowe?

Złącza gumowe mogą być wykonywane wyłącznie z tego materiału i być mocowane na różne sposoby do chronionych przez siebie powierzchni m.in. za pomocą śrub łączących oba końce z częściami urządzenia albo za sprawą kleju czy połączenia kształtowego lub ciernego. Mogą też przybierać charakter części łączonej metalowo-gumowej, w której część elastyczna jest umieszczana między fragmentami przeznaczonymi do przytwierdzania do innych elementów np. za sprawą nagwintowanego pręta bądź otworu.

 

złącze