Rodzaje odbojników przemysłowych

Ochrona maszyn i urządzeń przed uszkodzeniami mechanicznymi jest bardzo ważna, ponieważ przyczynia się do wydłużenia ich żywotności, ogranicza koszty napraw oraz częstotliwość ich dokonywania. Jednym ze sposobów na zapobieganie zniszczeniom jest korzystanie z odpowiednio dobranych odbojników, które przyjmują energię zderzeń, chroniąc sprzęt, na którym są zamontowane. Przyjrzymy się bliżej przeznaczeniu odbojników, ich rodzajom oraz zasadzie działania.

 

Dlaczego odbojniki przemysłowe są potrzebne?

OdbojnikJednym z większych zagrożeń dla wszystkich maszyn i urządzeń przemysłowych i ich poszczególnych podzespołów jest możliwość pojawienia się uszkodzeń związanych z ruchem. W grę może wchodzić zarówno przemieszczanie się samego urządzenia, jak i jego części, a także funkcjonowanie innych, zmieniających swe położenie maszyn lub pojazdów. Następstwem tego rodzaju zderzeń mogą być poważne zniszczenia, tym bardziej rozległe, im większa jest masa i prędkość poszczególnych elementów. Niebezpieczne mogą się okazać również kolizje następujące przy niewielkich prędkościach, ponieważ poza możliwymi wgnieceniami, pęknięciami czy zarysowaniami mogą powodować luzowanie się elementów złącznych, osłabianie konstrukcji, a także np. zmianę położenia niektórych podzespołów czy rozregulowanie się sterujących nimi układów mechanicznych. Sposobem na wyeliminowanie tego rodzaju problemów, wykorzystywanym m.in. w branżach związanych z przemysłem, motoryzacją czy rolnictwem jest używanie odbojników.

 

Jak działają odbojniki przemysłowe i gdzie się ich używa?

Odbojniki są elementami, których zadaniem jest amortyzowanie większych lub mniejszych uderzeń. Użyty do ich produkcji materiał powinien zaabsorbować energię i ją rozproszyć, redukując lub wykluczając ryzyko powstania uszkodzeń. Działanie odbojników jest możliwe dzięki temu, że wykonuje się je z różnego typu elastomerów – naturalnych lub syntetycznych. Substancje tego rodzaju mają możliwość ulegania odkształceniu w wyniku działania dużej siły, a po jej ustaniu – powrotu do wcześniejszego kształtu. Do najczęściej stosowanych należą odbojniki dojazdowe montowane na końcu drogi, po jakiej porusza się całe urządzenie lub jego części np. klapy, wózki czy ramiona. Wykorzystywane są także odbojniki resorowe, zabezpieczające elementy zawieszenia.